De Econier gaat verder dan “gewoon” hovenier zijn. Voor gemeenten en andere overheidsinstellingen, scholen en bedrijven, bied de Econier graag zijn ecologische kennis en kunde aan! Maar ook uiteraard de particuliere terreineigenaar mag hier gebruik van maken.

Als ‘Manager natuur en recreatie’ met specialisatie ‘Ecology and Wildlife studies’ en een rits aan uitgevoerde ecologische onderzoeken, is er voldoende ervaring en kennis in huis om naast het ‘tuinmanschap’ ook ecologische diensten aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Opstellen beschermings-, ontwikkelings- en beheersplannen op maat, zowel gericht op individuele dier- of plantsoorten (flora en fauna) als algemene natuurontwikkeling.
  • Uitvoerende natuurbeheerwerkzaamheden.
  • Begeleiden, plannen en uitvoeren van diverse ecologische projecten ten gunste van habitatvorming of soortbescherming.
  • Advies bieden betreffende soortbescherming, habitatvorming of uitvoeren van verschillende natuurbeheerwerkzaamheden.
  • Inventarisaties flora en fauna uitvoeren aan de hand van verschillende methoden. Er is vooral ervaring met vegetatie inventarisaties (Braun-Blanquet en Tansley-methoden), en inventarisatie en onderzoek naar reptielen, bijen en wespen, rivierkreeften, amfibiën en kleine zoogdieren.
  • Ondersteuning Flora en Fauna wetgeving.
  • En veel meer!


Of het nu gaat om een plan voor de vergroening van de stedelijke omgeving, of het creëren van habitat voor specifieke dier- of plantensoorten, ecologie en groenbeheer zijn een passie van de Econier. De bovenstaande diensten kunnen eigenlijk in de volgende onderwerpen worden ondergebracht:

Urban development: Vergroening stedelijke omgeving (straten, schoolterreinen, parkings, publieke en bedrijfsterreinen, etc.) ten gunste van een gezonde leefomgeving voor mens en natuur, dier en plant. De ontwikkeling van biodiversiteit staat vooraan!

Green development: Versterken en verrijken van natuurlijke elementen om biodiversiteit en draagkracht te optimaliseren (wegbermbeheer, begrazingsbeheer, etc) door de uitvoering van correct beheer dankzij professioneel advies, planning, begeleiding en uitvoering!

 

Het doel van de Econier is om de natuurlijke leefomgeving te optimaliseren, voor mens en natuur, dier en plant. Het delen van de juiste kennis is de sleutel naar een duurzame en ecologisch evenwichtige toekomst.